แต่ละคนใช้ SyncBack 8.5.115.0 สำหรับ Windows, บริษัท ขนาดเล็กและหน่วยงานที่จำเป็นต่อภารกิจทั่วโลกเช่นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโรงพยาบาลและหน่วยงานของรัฐ ติดตั้ง SyncBackPro บนคอมพิวเตอร์ Windows และสำรองข้อมูลของคุณผ่านระบบปฏิบัติการหลายระบบโดยใช้ SyncBack Touch (ลิขสิทธิ์ ...