นี่คือซอฟต์แวร์ผสม Dj ที่บริสุทธิ์และตรงไปตรงมาเพื่อใช้ Dj Music Mixer Pro 2019 ให้คุณเข้าถึงได้ คุณสามารถข้ามระหว่างสองแทร็กและปรับเปลี่ยนระดับเสียงและจังหวะ เป็นโปรแกรมเสมือนดีเจมืออาชีพที่คุณสามารถ ...