Windows 'Safe Mode' มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดใช้งาน Windows โดยไม่ต้องมีแอปพลิเคชันและประสิทธิภาพการทำงาน นี่อาจเป็นประโยชน์อย่างมากในการแก้ไขปัญหาการซ่อมแซมและกำจัดมัลแวร์ BootSafe 5 Crack กำจัดงานที่เกี่ยวข้องในการเริ่มต้นและกำหนดค่า Windows ในเกือบทุก Safe ...