CAD KAS PDF Editor 5.5 นำเสนอเครื่องมือแก้ไข PDF ที่ได้รับการคัดสรร เป็นไปได้ที่จะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อใส่คำอธิบายประกอบ PDF แก้ไขและแปลงเนื้อหาเพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและอื่น ๆ อีกมากมาย เครื่องมือถูกจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่เพื่อให้ ...